do góry

Technologia


Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do żądanej średnicy i wciągnięciu odpowiedniej rury. Cały proces wykonania przewiertu składa się z kilku etapów:

 

Pierwszym etapem jest wykonanie odwiertu pilotażowego pod przeszkodą, zgodnie z zaprojektowaną osią przewiertu. W tym celu do pierwszej żerdzi dokręca się głowicę wiercącą z płytką sterującą - w głowicy zainstalowana jest sonda, która informuje osobę namierzającą, a także operatora wiertnicy o podstawowych parametrach przewiertu, pozwalając kontrolować oraz korygować jego trasę. Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, dokręcając kolejne żerdzie, w zależności od długości przewiertu. Sterowanie trajektorią przewiertu polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawień głowicy, obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze. W czasie wykonywania wiercenia niezbędnym elementem jest zastosowanie płuczki bentonitowej. Podawana jest ona poprzez żerdzie i dysze umieszczone na głowicy, a jej zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu czy chłodzenie głowicy.

 

stanmar przewierty - rysunek

 

Drugim etapem pracy jest rozwiercenie otworu do żądanej średnicy. Po zakończeniu przewiertu pilotażowego, demontowana jest głowica wiercącą, a na jej miejsce zostaje umieszczony rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku wiertnicy, dokręcane zostają także kolejne odcinki żerdzi wiertniczych, przy czym podawana jest płuczka bentonitowa, która na tym etapie przewiertu ma za zadanie odprowadzać urobek z otworu, chłodzić rozwiertak, a także stabilizować ściany otworu. Zależenie od średnicy i rodzaju rury lub związku rur do przeciągnięcia, długości przewiertu, a także warunków geologicznych średnica wywiercanego otworu może dochodzić do 100% średnicy planowanej do przeciągnięcia rury. Wykonuje się zatem kilka cykli rozwiercania, każdorazowo montując coraz to większy rozwiertak.

 

stanmar przewierty - rysunek

 

Ostatni etap pracy to przeciągniecie w całości rurociągu. Do rozwiertaka, wyposażonego w krętlik, zostaje zaczepiona rura wraz z zamontowaną głowicą ciągnącą. Przygotowany w ten sposób rozwiertak wraz z rurociągiem zostaje przeciągany przez otwór – proces ten musi być przeprowadzany w ruchu ciągłym w kierunku wiertnicy.

 

stanmar przewierty - rysunek

 

 

 


Galeria zdjęć:

  • Technologia
  • Technologia
  • Technologia
  • Technologia
  • Technologia
  • Technologia
  • Technologianasze portfolio

ostatnie wykonania
Niegowa
Niegowa
Okolice Lublińca – kontynuacja zlecenia
Okolice Lublińca – kontynuacja zlecenia
Bielawa
Bielawa
Lubliniec i okolice
Lubliniec i okolice

aktualności

ostatnio dodane
2015-07-14 22:40:00
2015-07-14 21:49:00
stanmar przewierty

 

57-411 Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 2A/2

Biuro

E-mail: biuro@stanmarprzewierty.pl

Natalia Miszczak
tel. 880880929